Osobisty menedżer dobierze odpowiedni program ubezpieczeniowy dla Twojej kancelarii

Odpowiedzialność adwokata wobec osób trzecich powstaje w przypadku błędnej interpretacji prawa, naruszenia terminów składania skarg lub odwołań, niewłaściwego sporządzenia dokumentów, nieumyślnego ujawnienia informacji o kliencie oraz w wyniku innych działań lub zaniechań.

Podejście indywidualne

Osobisty menedżer dobierze odpowiedni program ubezpieczeniowy dla Twojej kancelarii. Ubezpieczyciel weźmie pod uwagę ryzyko, rodzaj działalności i inne cechy szczególne, aby przedstawić najbardziej efektywną ofertę.

Jak to działa?

Ubezpieczenie radcy prawnego ze strony iexpert.pl działa na jego korzyść i gwarantuje pewnego rodzaju ochronę na skutek popełnionych nieumuyślnie błędów Jak wszyscy profesjonaliści, również prawnicy mogą popełniać błędy przez przypadek. Nieuwaga, przepracowanie, brak doświadczenia lub problemy zdrowotne mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia, które zabezpieczy budżet kancelarii przed ewentualnymi zagrożeniami. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem polisa pokryje szkody i inne koszty.

Twój osobisty menedżer znajdzie dla Ciebie najbardziej efektywny plan ubezpieczeniowy. Porówna on oferty różnych firm i znajdzie najlepszą dla Ciebie.

Jakie ryzyka są uwzględnione?

Polisa obejmuje szkody wyrządzone klientowi lub innym osobom trzecim w wyniku błędu zawodowego radcy prawnego.

Przyczyny wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego:

  • Błędna interpretacja przepisów;
  • Pominięcie terminów składania odwołań;
  • Nieprawidłowe wykonanie wniosków, skarg, petycji i innych dokumentów;
  • Błędy w konsultacjach pisemnych;
  • Brak informacji klienta – prawnik nie uprzedził go o konsekwencjach czynności prawnych;
  • Niezamierzone ujawnienie informacji i treści dokumentów.

Polisa ubezpieczeniowa rekompensuje:

  • Wydatki Klienta na przywrócenie naruszonego prawa;
  • Koszty wyjaśnienia okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego;
  • Koszty łagodzenia szkód;
  • Koszty postępowania sądowego, w tym honoraria adwokackie.